סוגים שונים של מחטים, השפעות הרוויה, קביעות, כאב, סיכונים ויתרונות.

קיימים סוגים שונים של מחטים, הן עבור מיקרו-פיגמנטציה והן עבור קעקוע. עקרונית, נתייחס למחטים שנעשה בהם שימוש בטכניקה בה אנו מעוניינים, ונחלק אותם למחטים מעוגלות ולקוויות.
המחטים הקוויות הן אלה שממקמים את החודים שלהן אחד ליד השני. משתמשים בהן בניקוד בין ריסים, גבות שערה שערה וכיו"ב, וגם בעבודה על צלקות וטבעות פטמה.
המחטים המעוגלות הן אלה שנעשה בהן יותר שימוש; בשימוש בהן יש פחות סיכון והתוצאה היא יותר טבעית. משתמשים בהן גם בעבודות בעיניים, גבות ושפתיים, בנוסף לצלקות, טבעות פטמה ומילוי.

חודים ואופן הסידור שלהם:

קווי                               מעוגל

חוד אחד ●                    3 חודים

2 חודים ●●                   5 חודים

4 חודים ●●●●               7 חודים

6 חודים ●●●●●●

8 חודים ●●●●●●●●

להלן ההבדלים בין  המחטים עם פחות או יותר חודים, ונתייחס למחטים מעוגלות עם 1, 3, 5 ו-7 חודים, בהיותן המחטים בהן נעבוד באופן כללי.

כמות קטנה יותר של חודים

כמות גדולה יותר של חודים

חדירה גדולה יותר

חדירה קטנה יותר

יותר הרווית צבע

פחות הרווית צבע

המטופל חש יותר כאב

המטופל חש פחות כאב

פחות אפשרויות לשפר

יותר אפשרויות לשפר

מושגת תוצאה פחות טבעית *

מושגת תוצאה יותר טבעית

פחות אפשרויות לתקן

יותר אפשרויות לתקן

יותר מובטח שהשרטוט יישמר לאורך זמן

פחות מובטח שהשרטוט יישמר לאורך זמן

* להוציא בשרטוט גבות שערה שערה

יישום של סוגי המחטים השונות

חוד אחד

ניקוד בין ריסים (עפעף תחתון)

גבות שערה שערה.

ניקוד ושערות בצלקות.

חיזוק שערות השתלת שיער.

שרטוט דק בעפעף התחתון.

3 חודים (מעוגלת)

שרטוט רגיל בעפעפיים. (תחתון ועליון)

שרטוט רגיל שפתיים.

שרטוט ומילוי בגבות קומפקטיות.

הצללה מתחת לשערות בגבות.

תיקון בשפתיים.

צלקות וטבעות פטמה.

5 חודים (מעוגלת)

שרטוט עבה בעפעפיים (עליון ותחתון).

שרטוט עבה בשפתיים.

שיפור, מילוי והצללה (הדרגתית) בשפתיים.

הצללה מתחת לשערות ומילוי גבות.

טבעות פטמה, צלקות וכתמים (היפר והיפוכרומיות)

7 חודים (מעוגלת)

תיקון, מילוי והצללה (הדרגתית) בשפתיים.

הצללה מתחת לשערות בגבות.

טבעות פטמה, צלקות וכתמים (היפר והיפוכרומיות)